Како одредбе о размени података мењају јавну управу?

 

Основни циљ увођења обавезе размене података из службених евиденција између органа јесте преображај јавне управе у ефикасну, брзу и одговорну администрацију чији је основни задатак пружање услуга грађанима и грађанкама у складу са Уставом и законима Републике Србије.

Сви органи јавне управе део су једног јединственог система, а запослени у њима су службеници на истом послу, без обзира да ли раде при кабинетима републичких органа или у локалним органима.

Сви јавни службеници налазе на истом задатку и са истом обавезом – да грађанима и грађанкама пруже ефикасну, благовремену и економичну услугу у складу са законом и тиме ефикасно заштите њихова права и правне интересе.

Јавна управа и њени запослени јесу сервис грађана и грађанки Републике Србије. Као таква, управа има обавезу да поступа у складу са свим одредбама Закона о општем управном поступку и свим другим важећим правним актима. Грађани и грађанке имају право на такво понашање органа јавне управе.

Увођење обавезе размене података из службених евиденција између органа има вишеструки утицај на целокупан рад јавне управе зато што:

  • Осигурава важан корак у реформи јавне управе у правцу „државе у служби свих нас“;
  • Омогућава брже, боље и јефтиније пружање услуга грађанима и грађанкама;
  • Ставља тачку на прекоре и притужбе грађана у вези са радом управе;
  • Пребацује терет прибаљања докумената са грађана на управу;
  • Отвара простор за успостављање јединственог управног места;
  • Креира простор за будуће системско успостављање електронске управе;
  • Јавну управу успоставља на новим темељима као сарадника и поузданог савезника грађана и грађанки.

 

Да би сви запослени на лак, брз и ефикасан начин усвојили нове законске одредбе које из корена мењају рад органа, Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. ЗУП-а којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција.

Ово упутство на јасан и једноставан начин објашњава новине које доноси обавеза размене података, терминологију, као и поступање у појединачним ситуацијама које се односе на размену података из службених евиденција.

Сваки службеник управе има право на ово Упутство као облик подршке у прихватању новог начина рада који ове одредбе незаустављиво доносе.

Од знања и вештина сваког појединачног службеника управе зависи целокупна промена начина  рада органа, а тиме и ефикасност јавне администрације Републике Србије.

Само одговорни и професионални службеници управе могу да изнесу целокупне реформе  у којима се налази наша држава.

Зато што је управа покретач промена у Србији а не њен кочничар!

 

Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. ЗУП-а којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција.