Од проблема до решења

 

Систем јавне управе у Републици Србији

Ко контролише управу?

Коме се прво обратити?

 

Систем надзора над радом локалне самоуправе