Сајт  Добра управа креиран је у оквиру пројекта „Ка доброј управи усмереној ка грађанима“ којим је Влада Уједињеног Краљевства кроз Фонд за добру управу подржала Министарство државне управе и локалне самоуправе у припремама институција јавне управе за пуну примену новог Закона о општем управном поступку (ЗУП), која почиње 1. јуна 2017. године.

Клуб добе управе намењен је промоцији добрих пракси и ефикасног рада јединица локалне самоуправе. Уласком у Клуб јединица локална самоуправа постаје лидер и пример добре праксе рада и резултата у појединој области.

Овим механизмом Министарство државне управе и локалне самоуправе жели да промовише добар рад локалних институција и укаже на чињеницу да нису све локалне самоуправе исте по ефикасности и резултатима, те да се одговоран и систематичан рад мора издвојити и похвалити. Клуб добре управе треба да пружи смернице на који начин треба извршити унапређења у раду и систему рада, како би грађани у Вашој општини или граду добили управу какву заслужују – ефикасну, транспарентну и одговорну.

Сви запослени у органима јавне управе дужни су да поступају у складу са Уставом и законима Републике Србије и ближе дефинисано у управним стварима Законом о општем управном поступку и другим актима и прописима у вези са истим.

Запослени у органима јавне управе су доследним, одговорним и савесним обављањем својих дужности истовремено заштићени Уставом и законима Републике Србије од евентуалног несавесног и незаконитог понашања странака.

Нови ЗУП представља тест целокупне управе и њене спремности да се мења и унапређује свој рад али и прилика да сваки појединачни запослени службеник сагледа своје место у систему јавне администрације и потенцијале за лични и професионални развој.

Реформа јавне управе у јесте системска промена која треба да трасформише и унапреди рад администрације у интересу грађана али и самих запослених који су такође грађани Републике Србије.

Новим ЗУП-ом, а посебно првим одредбама које се примењују од 8. јуна 2016. године, (члан бр. 9., 103 и 207. овог закона), запослени у органима јавне управе у обавези су да размењују податке из службених евиденција.

Начини и модели размене широко су дефинисани одредбама закона из разлога што се у Републици Србији још увек ради на развијању јединственог решења. Крајњи циљ свакако је електронска управа у најширем могућем обиму.

Док се не стекну ти услови, органи управе своју обавезу размене података из службених евиденција испуњаваће на оне законом дозвољене начине који су им на располагању у сваком појединачном поступку.

Казнене одредбе прописане су само у циљу наглашавања јасне намере да је системска промена управе у сервис грађана нужна и да сви запослени у администрацији треба да имају на уму да је њихова дужност решавање проблема странака у поступку, а не проналажење ситних и лако исправљивих недостатака у документацији коју грађани или правна лица прилажу када ступају у управни поступак пред управом.

Јавна управа је покретач промена у Србији, а не њен кочничар!