Почињемо са ЗУП-ом

Закон о општем управном поступку (ЗУП) је прва карика у низу, инструмент који користе службеници када поступају по захтевима грађана и привреде.

Закон је основ на којем ће се градити добра управа кроз интензивне и свеобухватне обуке службеника, како би били оспособљени да грађанима и привреди буду на услузи.

Прве одредбе новог ЗОУП-а ступају на снагу у среду, 8. јуна 2016. године и односе се на обавезу органа управе да размењују податке из службених евиденција, док је пуна примена овог акта планирана од 1. јуна 2017. године.

Грађани и привреда ће истовремено бити и корисници и контролори управе, односно моћи ће да коригују и да указују на рад управе који није у сагласности са начелима добре управе.

Додатни ниво контроле примене принципа добре управе биће обезбеђен и кроз институционалну контролу.

Закон о општем управном поступку