Обавезе Управе

Новим ЗОУП-ом а посебно првим одредбама које се примењују од 8. јуна 2016. године,  члановима бр. 9., 103 и 207. овог закона, запослени у органима јавне управе  у обавези су да размењују податке из службених евиденција. Начини и модели размене  широко су дефинисани одредбама закона

06/јун/2016|О доброј управи|

Клуб добре управе

Сајт  Добра управа креиран је у оквиру пројекта „Ка доброј управи усмереној ка грађанима“ којим је Влада Уједињеног Краљевства кроз Фонд за добру управу подржала Министарство државне управе и локалне самоуправе у припремама институција јавне управе за пуну примену новог Закона о општем управном поступку

06/јун/2016|О доброј управи|

Права грађана

Нови Закон о општем управном поступку дефинисан је бројним начелима која за циљ имају унапређење рада јавне управе, заштиту интереса грађана и правних субјеката као и заштиту јавног интереса а у складу са законима  Републике Србије.   Начело законитости и предвидивости налаже да органи управе

06/јун/2016|О доброј управи|

Инфо за грађане

Нови Закон о општем управном поступку дефинисан је бројним начелима која за циљ имају унапређење рада јавне управе, заштиту интереса грађана и правних субјеката као и заштиту јавног интереса а у складу са законима  Републике Србије. Управни поступак је скуп правила које органи јавне управе

06/јун/2016|О доброј управи|