Od problema do rešenja

 

Sistem javne uprave u Republici Srbiji

Ko kontroliše upravu?

Kome se prvo obratiti?

 

Sistem nadzora nad radom lokalne samouprave