Новим ЗОУП-ом а посебно првим одредбама које се примењују од 8. јуна 2016. године,  члановима бр. 9., 103 и 207. овог закона, запослени у органима јавне управе  у обавези су да размењују податке из службених евиденција.

Начини и модели размене  широко су дефинисани одредбама закона из разлога што се у Републици Србији још увек ради на развијању јединственог решења. Крајњи циљ свакако је електронска управа у најширем могућем обиму.

Док се не стекну ти услови, органи управе своју обавезу размене података из службених евиденција испуњаваће на оне законом дозвољене начине који су им на располагању у сваком појединачном поступку.

Казнене одредбе прописане су само у циљу наглашавања јасне намере да је системска  промена  управе  у сервис грађана нужна и да сви запослени у администрацији треба  да имају на уму да је  њихова дужност решавање проблема странака у поступку а не више изналажење свих ситних и лако исправљивих недостатака у документацији коју грађани или правна лица прилажу када ступају у управни поступак пред управом.

 

Јавна управа је покретач промена у Србији, а не њен кочничар!