Министарство државне управе и локалне самоуправе и Делегација Европске уније у Републици Србији, у сарадњи са Службом за управљање кадровима спроводе Програм обуке предавача за примену Закона о општем управном поступку.

Програм обуке се реализује у оквиру пројекта „Support to Implementation of the Law on General Administrative Procedure in Serbia“ (LOT 7) – Подршка примени Закона о општем управном поступку, који финансира Европска унија и спроводи конзорцијум компанијa ICE EEIG и ETI Consulting.

Програм обуке обухвата сва релевантна питања, са посебним освртом на кључне новине овог закона, а које се односе на дефинисање пружања јавних услуга, увођење института јединственог управног места, као и увођење начела законитости и предвидивости, начела делотворности и економичности поступка, одредби о електронском општењу, гарантном акту, управном уговору, начину покретања поступка, управним актима, приговору, жалбеном поступку, ванредним правним средствима, и друго.

Поред института и решења Закона, Програм обухвата и унапређење вештина комуникације, методологију и унапређење вештина предавања и преношења знања, како би се унапредиле тренерске вештине полазника, а полазници ће бити обучени да знања стечена у оквиру програма успешно пренесу својим колегама и сарадницима путем класичних обука и онлајн курсева.

Програм се реализује од децембра 2016. до априла 2017. године и њиме је обухваћено 90 државних службеника. У завршној фази Програма биће одабрано 30 тренера који су у току обуке показали најбоље резултате. Они ће заједно са члановима Пројектног тима од марта 2017. године кренути са спровођењем десет дводневних обука за државне службенике и запослене у органима јединица локалне самоуправе који у свом раду примењују Закон о општем управном поступку.