Model bilateralnog sporazuma o saradnji u pribavljanju i ustupanju podataka iz službenih evidencija
neophodnih za odlučivanje u upravnom postupku