Министарство државне управе и локалне самоуправе је уз подршку немачке организације ГИЗ, у београдском хотелу „Метропол“ дана 07. априла 2017. године одржало радионицу и заједнички састанак чланова Координационог тела и Радне групе за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку.

 У сусрет пуној примени Закона о општем управном поступкуа

Скуп је отворио државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе и председник овог тела Владе, Жељко Ожеговић, који је у свом уводном обраћању указао на значај Координационог тела у процесу усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку и истакао најважније активности које је Министарство државне управе и локалне самоуправе предузело ради пружања стручне и административне подршке његовом раду.

Скупу су, поред чланова Координационог тела и Радне групе за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку, присуствовали и бивши чланови Радне групе за припрему текста Нацрта закона о општем управном поступку који су са присутнима поделили своја искуства и запажања.

У складу са закључцима са последњег састанка Координационог тела, скуп је организован ради дефинисања даљих активности Координационог тела у складу са временским оквирoм за њихово предузимање и критеријумима за одређивање оних закона који ће добити приоритет у процесу усклађивања. Такође, размотрена су кључна питања у вези са почетком пуне примене новог Закона о општем управном поступку.