Стална конференција градова и општина (СКГО) је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) организује  седам регионалних презентација на тему „У сусрет примени новог Закона о општем управном поступку (ЗУП)“.

Скупови су организовани  у циљу упознавања са решењима и концептом новина које доноси овај нови системски правни акт, са намером да се  кроз широке  консултације на читавој територији Републике Србије обухвате представници свих јединица локалне самоуправе.

Доношење новог ЗУП-а је само први корак на путу увођења нових института ефикасније и делотворније управе – Добре управе. Потпуна и успешна примена новог ЗУП-а подразумева спровођење бројних активности у које спада јачање  капацитета самих органа управе, кроз одржавање консултативних састанака и радионица у циљу упознавања са најновијим законским решењима и ради превазилажења свих недоумица око њихове имплементације.

Презентације су намењене начелницима градских и општинских управа, као и руководиоцима одељења и и служби у јединицама локалне самоуправе.

До сада су организоване 3 презентације и то:

  • новембра 2016 године у Зајечару (локалне самоуправе Борског, Зајечарског и Браничевског округа)
  • новембра 2016. Године у Нишу, (локалне самоуправе Пчињског, Нишавског, Пиротског, Топличког и Јабланичког округа)
  • новембра 2016. године у Крагујевцу (локалне самоуправе Поморавског, Шумадијског и Расинског округа)

Четири преостале презентације планиране су за

  • 11.2016. године у Бачкој Паланци, Вила Гранде (локалне самоуправе Јужнобачког, Средњебанатског, Севернобанатског, Западнобачког и Севернобачког округа)
  • 12.2016. у Ваљеву, Скупштина града (локлане самоуправе Колубарског, Сремског и Мачванског округа)
  • 12.2016. године у Врњачкој Бањи, хотел Александар (локалне самоуправе Златиборског, Рашког и Моравичког округа)
  • 12.2016. године у Београду, хотел Holiday Inn (локалне самоуправе представнике Београдског, Јужнобанатског и Подунавског округа)

Теме  презентација о којима ће се разговарати су новине које доноси Закон о општем управном поступку, актуелни изазови у спровођењу размене података по службеној дужности, планиране активности МДУЛС у наредном периоду и израда и имплементација модела административних поступака на локалном нивоу, које је израдио СКГО.

Све регионалне презентације одржавају се у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – друга фаза“, који финансијски подржава Швајцарска Конфедерација (Швајцарска агенција за развој и сарадњу – СДЦ).

Пријаве учешћа потребно је доставити електронским путем на maja.stojanovic@skgo.org или путем телефона на бројеве 011/3223-446 или 064/870-3341.  Контакт особа је Маја Стојановић Керић.