Дана 10. фебруара 2017. године је у згради Владе Републике Србије одржан други састанак Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку, којим је председавао државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе и председник овог тела Владе, Жељко Ожеговић. Састанку су поред чланова Координационог тела присуствовали и чланови Радне групе за пружање подршке његовом раду.

Тема састанка било је дефинисање критеријума и смерница за рад Координационог тела и Радне групе и постизање консензуса око даљих активности и динамике рада.

На састанку је истакнуто да је због значаја, обимности и сложености процеса усклађивања закона којима су регулисани посебни управни поступци са Законом о општем управном поступку неопходно ангажовање и узајамна сарадња свих органа државне односно јавне управе.

Задатак Координационог тела, образованог Одлуком Владе од 05. октобра 2016. године  је да процени усклађеност одредаба посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама Закона о општем управном поступку, како би се целокупан процес окончао у законом дефинисаном року (1. јун 2018. године).