У Београду је 20. децембра 2016. године одржана последња, седма по реду регионална презентација „У сурет примени новог Закона о општем управном поступку“. Догађај, који је одржан у хотелу хотелу Holiday Inn, организовала је Стална конференција градова и општина (СКГО), у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС).

Презентација је одржана како би се представници јединица локалне самоуправе упознали са новим законским решењима и изазовима, као и са досадашњим и предстојећим активностима у вези са спровођењем Закона о општем управном поступку (ЗУП).

Претходних шест презентација одржано је у Зајечару, Нишу, Крагујевцу, Бачкој Паланци, Ваљеву и Чачку.  Планирано је да се, до 1. јуна 2017. године, када почиње  пуна примена  ЗУП-а, одржи још један сет презентација у циљу његове што успешније примене.

Све регионалне презентације одржане су у оквиру Пројекта „Институционална подршка СКГО-друга фаза“, који финансијски подржава Швајцарска конфедерација (Швајцарска агенција за развој и сарадњу – СДЦ).