Применом Закона о општем управном поступку грађани штеде 6 милиона сати