Počinjemo sa ZUP-om

Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) je prva karika u nizu, instrument koji koriste službenici kada postupaju po zahtevima građana i privrede.

Zakon je osnov na kojem će se graditi dobra uprava kroz intenzivne i sveobuhvatne obuke službenika, kako bi bili osposobljeni da građanima i privredi budu na usluzi.

Prve odredbe novog ZOUP-a stupaju na snagu u sredu, 8. juna 2016. godine i odnose se na obavezu organa uprave da razmenjuju podatke iz službenih evidencija, dok je puna primena ovog akta planirana od 1. juna 2017. godine.

Građani i privreda će istovremeno biti i korisnici i kontrolori uprave, odnosno moći će da koriguju i da ukazuju na rad uprave koji nije u saglasnosti sa načelima dobre uprave.

Dodatni nivo kontrole primene principa dobre uprave biće obezbeđen i kroz institucionalnu kontrolu.

Zakon o opštem upravnom postupku